Konference "Skolotāja iniciatīva un iespējas Eiropas Savienības vidē"12/10/07

2007. gada 19. oktobrī plkst. 14:00 Daugavpils Valsts ģimnāzijā notiks gadskārtējā konference. Ģimnāzijai ir vairāku gadu pieredze dažādu skolu un tālākizglītības projektu realizācijā. Konferencē atskatīsimies uz paveikto - skolotāju pieredzi, piedaloties individuālajās tālākizglītības programmās, skolas iesaistīšanos COMENIUS projektos un iepazīsimies ar jauno ES Mūžizglītības programmu 2007.-2013.gadam.

Īpaši aicinām tos, kas nav piedalījušies Akadēmisko programmu aģentūras un Latgales attīstības aģentūras organizētajos semināros.

Konferencē tiks piedāvāti ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013.gadam materiāli.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas konferences "Skolotāja iniciatīva un iespējas Eiropas Savienības vidē" programma:

1. Izglītības pārorientēšana ilgtspējīgas attīstības kontekstā – prof.I.Salīte (DU profesore)

2. Izglītības iestāžu vadītāji Eiropas dimensijā – G.Mālniece (ģimnāzijas direktore)

3. Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagogu pieredze Comenius skolu projektu realizācijā – R.Malnace (ģimnāzijas projektu vadītāja)

4. Pedagogu iespējas Mūžiglītības programmā 2007.-2013.gadam – I.Krūtkrāmele (Latgales reģiona attīstības aģentūras vadītāja)

5. Mūsdienīgs skolotājs no skolēna viedokļa – Z.Kokina (ģimnāzijas absolvente, Rīgas ekonomikas augstskolas studente)Papildus informācija:

Renāte Malnace

DVĢ direktores vietniece metodiskajā un projektu darbā

Tālrunis: 5421633

e - pasts: malnace@inbox.lvInformāciju sagatavoja

DVĢ sabiedrisko attiecību speciāliste

Sandra Rutkovska


Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha